Maak gelijk een afspraak! Bel naar 0651699262
Maak gelijk een afspraak! Bel naar 0651699262

Algemene Voorwaarden

1. Definities
Chantal’s Haarstyle : Het bedrijf dat de dienst en / of product levert.
Klant : de wederpartij die de dienst en / of het product wil ontvangen.

2.  Identiteit van de ondernemer
Chantal’s Haarstyle
Westerbuuren 2
9363HG Marum
Kvk-nummer: 81456646
Telefoonnummer: 0651699262
E-mail: info@chantalshaarstyle.nl 

3. Toepasselijkheid
Wanneer u een afspraak maakt met Chantal’s Haarstyle gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Chantal’s Haarstyle gaat er vanuit dat de klant op dat moment op de hoogte is van deze algemene voorwaarden.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders of publicaties van Chantal’s Haarstyle zijn niet bindend.

4. Werktijden en afspraken
4.1  Chantal’s Haarstyle werkt alleen op afspraak.
4.2  De klant dient bij het maken van een afspraak Chantal’s Haarstyle te informeren over de gewenste behandeling. Chantal’s Haarstyle verbindt zich de met de klant overeengekomen behandeling uit te voeren. Indien de klant tijdens de afspraak de behandeling wil wijzigen of aanvullen, kan dat alleen in overleg met Chantal’s Haarstyle. Chantal’s Haarstyle zal de klant informeren over de eventuele financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.
4.3  In het geval dat Chantal’s Haarstyle is verhinderd, wordt er zo spoedig mogelijk contact met de klant opgenomen. In het geval door hinder van Chantal’s Haarstyle zelf, kunnen er geen kosten verhaald worden. In overleg tussen de klant en Chantal’s Haarstyle zal gekeken worden naar een passende oplossing.

5.  Annuleren
5.1  De klant dient een afspraak ten minste 24 uur van tevoren te annuleren.
5.2  Bij annulering binnen 24 uur zal Chantal’s Haarstyle 50% van de kosten in rekening brengen
*Chantal’s Haarstyle zal daar waar nodig rekening houden met uitzonderingen.

6. Tarieven
6.1  De klant verbindt zich met Chantal’s Haarstyle de hiervoor afgesproken prijs te betalen
6.2  De prijzen op deze website zijn onder voorbehoud van wijzigingen en typfouten.
6.3  De klant kan bij Chantal’s Haarstyle contant betalen en pinnen.
De klant dient direct na afloop van de behandeling en/of aankoop van een product de betaling te voldoen. Bij contante betaling dient de klant bij voorkeur gepast te betalen. Chantal’s Haarstyle accepteert geen biljetten van 100 euro of meer. De tarieven zijn altijd inclusief btw.
6.4  Acties zijn niet in combinatie geldig.
6.5  De tarieven zijn geldig binnen een straal van tien km, daarbuiten zal er een meerprijs gerekend worden van 25 cent per km. Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de klant.

7. Hygiëne en werkomgeving
7.1 Hygiëne is bij Chantal’s Haarstyle erg belangrijk. Van de klant wordt verwacht dat het haar schoon is of dat Chantal’s Haarstyle de mogelijkheid heeft om tegen meerprijs het haar te reinigen.
7.2  Chantal’s Haarstyle komt bij de klant thuis. Op de werkplek dient tenminste een wandcontactdoos (stroom), een wasbak met kraan en een toilet aanwezig te zijn. Van de klant wordt verwacht dat een schone en hygiënische werkomgeving voor Chantal’s Haarstyle aanwezig is.
7.3  Bij een onhygiënische werkplek kan Chantal’s Haarstyle u weigeren te helpen en de geplande afspraak annuleren. In deze situatie zal er 50% van de geplande behandeling in rekening gebracht worden.
7.4  Tijdens het uitvoeren van een behandeling door Chantal’s Haarstyle is het niet toegestaan te roken. Dit is voor bescherming van gezondheid en om eventuele schade en geur in materiaal / kleding te voorkomen.
7.5  Bij het niet naleven van 7.4 kan Chantal’s Haarstyle per direct de behandeling stoppen en vertrekken. De kosten van de behandeling en eventuele reiskosten worden dan wel in rekening gebracht.
7.6  In het geval dat bij de klant thuis hoofdluis is geconstateerd, is het op hygiënische gronden niet mogelijk om door Chantal’s Haarstyle te worden behandeld. In dat geval zal de afspraak geannuleerd worden. De klant dient het haar te behandelen.

8. Aansprakelijkheid
8.1  Chantal’s Haarstyle garandeert dat de uitgevoerde behandeling voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid. Zij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.
8.2  Chantal’s Haarstyle mag ten aanzien van de te verrichten behandeling er vanuit gaan dat de klant in goede lichamelijke conditie verkeerd. Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de behandeling kunnen beïnvloeden, of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te geven. Hieronder valt medicijngebruik, allergieën en / of bestraling. Ook het gebruik van Hennaproducten of haarkleuringen met metaalhoudende ingrediënten kunnen het eindresultaat beïnvloeden.
8.3  Is het resultaat van de behandeling niet naar wens, dan kan de klant een klacht indienen bij Chantal’s Haarstyle. De klant dient de klacht binnen één week na de behandeling kenbaar te maken.
8.4  De klant dient Chantal’s Haarstyle de mogelijkheid te bieden om de klacht op te lossen, d.m.v een nieuwe behandeling.
8.5  Chantal’s Haarstyle is niet verplicht om de klant geld terug te geven bij ontevredenheid.
8.6  Ten alle tijden is het doel van Chantal’s Haarstyle de klant een resultaat naar tevredenheid te bieden.
8.7  Chantal’s Haarstyle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien, tegen advies in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
8.8  Chantal’s Haarstyle is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of anderszins verloren gaan van persoonlijke bezittingen.
8.9  Chantal’s Haarstyle zal bij diefstal en/of vernieling van het eigendom van Chantal’s Haarstyle aangifte doen bij de politie.
8.10  Chantal’s Haarstyle geeft de klant één week garantie op de behandeling(en).
Deze garantie vervalt indien:
– de klant andere producten gebruikt dan de producten die Chantal’s Haarstyle heeft      geadviseerd.
– de klant ervoor kiest om zelf het haar te spoelen na een kleurbehandeling en het advies van thuisverzorging niet opvolgt.
– de klant het haar zelf of door derden heeft laten behandelen.

9. Persoonsgegevens
9.1  Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraagformulieren en alle andere manieren worden door de klant vrijwillig verstrekt.
9.2  De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden om zorgvuldig de behandeling van  de klant te kunnen uitvoeren en voor eventuele wijzigingen binnen Chantal’s Haarstyle, denk aan :
– knip en kleurbehandelingen
– leuke acties en aanbiedingen
– praktische wijzigingen zoals aangepaste openingstijden, sluitingen of verhuizing
– uitslag en afhandeling van winacties.
9.3  De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een klantenbestand. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht noch op een andere manier openbaar worden gemaakt. Chantal’s Haarstyle behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
9.4  Chantal’s Haarstyle is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie van de klant als dit door de klant is meegedeeld als vertrouwelijk, die deze heeft gedeeld tijdens de behandeling. De geheimhouding komt te vervallen indien er op wettelijke bepaling of door een rechterlijke uitspraak  Chantal’s Haarstyle verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

10. Bestellen/levering producten
10.1  Tenzij schriftelijk een andere leveringstermijn is overeengekomen, wordt uw bestelling   zo spoedig mogelijk verzonden.
10.2  Een geringe overschrijding van de leveringstermijn rechtvaardigt geen ontbinding en/of recht op schadevergoeding.